Day: July 23, 2022 Posters Collection

Feel free to share this quote posters in your favorite social media sites.

Salapi ang Katumbas ng Paulit-ulit na Ruta

Salapi ang katumbas ng paulit-ulit na ruta. Minsa’y nakakasawa, minsan pa’y nakakadismaya. Pero kaibigan, kapit lang, magpatuloy, mag-tyaga. Wala man ngayong nilaga, ligtas pa ri’t pinagpala.

, , ,

Nature Always Offers the Best Love

NATURE always offers the best LOVE. IGNORED, but made to be UNSELFISH. While HUMAN selfishly soar ABOVE. CULTURED, yet drown in own AVARICE.

, , ,
Fantasy E-books by PhenomenalPen