Tagalog Quotes Posters Mga Hugot, Motto, Patama Atbp.

June 10, 2023, 10:14 a.m.

Sid Dionela

Tagalog Quotes Posters Mga Hugot, Motto, Patama Atbp.

Get inspired and express your feelings with our collection of Tagalog quotes posters. From relatable "hugot" lines to motivational mottos and thought-provoking "patama" phrases, find the perfect poster to convey your emotions. Dive into the world of Tagalog quotes now!

Here's some of out Filipino motto in life, hugot and patama quotes that will surely bring inspiration and motivation in your everyday life.

7 likes
"Hindi yan sa kung gaano karaming bote ang kinailangang itumba para lamang mabuo ka. Kundi dahil sa ilang tunay na kaibigang nagtiyagang itulak ka sa panahong walang wala ka na."

5 likes
Mabilis lang ang panahon. Iyong dating puro tagay, wala ng pagkakataon. Binaligtad na ang tagay, para makabangon. Tyaga!

5 likes
Pangarap ng mamà ay parang sa bata. Tulalang na-asa, hiling ay ginhawa. Kinulang sa gawa, puro lang salita. Hiling ma'y makuha di ka rin hahanga.

9 likes
Kulang sa kulay ang kwento ng buhay mo, kung wala kang mga kababatang kasamang bumuo nito. Kaway-kaway sa mga kaibigan kong nagturo sakin ng mga kalokohan.

Motivational Tagalog Quotes Posters

Looking for some motivational Tagalog quotes to inspire you? Check out our collection of inspirational and uplifting posters featuring Tagalog quotes, designed to help you stay motivated and focused on your goals.

10 likes

"Napapawi ng inaasam na ngiti. Ang pagod at mga pangit na sandali. Titiisin anumang pighati. Basta yakapin mo ko paguwi."


16 likes

Nakikita ng mga bituin ang iyong lungkot at paghihirap. Sinasabi sa Diyos na dinggin yaong mga dasal at pangarap.


6 likes

Salapi ang katumbas ng paulit-ulit na ruta. Minsa'y nakakasawa, minsan pa'y nakakadismaya. Pero kaibigan, kapit lang, magpatuloy, mag-tyaga. Wala man ngayong nilaga, ligtas pa ri't pinagpala.


7 likes

Wag mong ipilit ang sarili mo sa iba. Kung talagang TUNAY, kahit hindi ka kasama, IMPORTANTE KA.


5 likes

Totoong mapalad ang NAGPAPAKABABA hindi sa kadahilanang sila'y ITINATAAS. Kundi dahil NAMUMUKOD TANGI ang ganda't biyayang sinasaboy sa kanila ng MAYKAPAL.

Vintage Tin Plates - ShoppingSpreeOnline

Pinoy Prayers in Quotes Posters

Explore a collection of heartfelt Pinoy prayer quotes that will inspire and uplift your spirits. These quotes are perfect for those seeking comfort, strength, and guidance during challenging times.

5 likes

"Panginoon, tulungan Mo po sila. Maraming maraming salamat Po sa mga biyaya."


4 likes

Panginoon, tulungan mo po kami sa panibagong pagsubok. Bigyan mo po kami ng lakas at tapang na umahon sa aming pagkalubog.


5 likes

Panginoon, salamat po sa pagbibigay ng lakas sa tuwing ako'y napapagod.


10 likes

Dakilang Diyos Ama naming Mapagmahal magandang araw po. Salamat po Ama sa maraming biyayang ipinagkakaloob mo po sa amin. Ama, patawad po sa pagkakamaling aming nagagawa dala ng aming kahinaan.

Funny Filipino Quotes

Explore a collection of hilarious and witty Filipino quotes that will surely make you laugh and brighten up your day. These funny quotes are not only entertaining but also reflective of Filipino humor and culture.

14 likes

"Dagat? Beer? Foods? Tropa? Tara na! Simulan ng magdrawing!"


5 likes

Buti pa sila LIGONG LIGO kahit madaling araw. Ako, tamang tago sa sulok kasi talo sa GINAW.


7 likes

Sa inyo na ang yaman, pagibig at kapangyarihan. Basta pag umulan ng biyaya akin ang masandal tulog na katangian.


17 likes

napilitang magpakilala sa iyong itay, nangakong lagi ng susundin ang iyong inay, napalaban para makuha ang iyong kamay, ngayon nga'y nakamit na ang minimithing password ng inyong wifi


7 likes

Sabi ng tropa tumingin lang sa langit pag may problema,.. pagtingala ko hinubuan na ko ng mga p*nyeta!

Vintage Tin Plates - ShoppingSpreeOnline

Want to see more of our quotes posters collection?

Here are some of our collection that you will surely like. Feel free to share our site on Facebook or on any social media sites.