Kulang sa Kulay ang Kwento ng Buhay

Sept. 5, 2020

Sid Dionela

Kulang sa Kulay ang Kwento ng Buhay
share Kulang sa Kulay ang Kwento ng Buhay on facebook tweet Kulang sa Kulay ang Kwento ng Buhay pin Kulang sa Kulay ang Kwento ng Buhay email Kulang sa Kulay ang Kwento ng Buhay

"Kulang sa kulay
ang kwento ng buhay mo,
kung wala kang mga
kababatang
kasamang bumuo nito.

Kaway-kaway sa mga kaibigan kong nagturo sakin ng mga kalokohan."


You Might Also Like This Quotes Posters

We populated 10 more quotes posters that uses the same tag as the one above. Sorted from newest to oldest. Feel free to share this quotes posters on Facesbook or on your favorite social media sites.


Replenish Hopes and Fills our Excitements

Sept. 1, 2020

Sid Dionela

Replenish hopes and fills our excitements. Gives power to move forward, relive faith. As it yells the start of the happiest season. We forget the past and smile for one same reason.


Sa Inyo na ang Yaman

Aug. 28, 2020

Sid Dionela

Sa inyo na ang yaman, pagibig at kapangyarihan. Basta pag umulan ng biyaya akin ang "masandal tulog" na katangian.


Ngayon nga'y Nakamit na ang Minimithi

Aug. 8, 2020

Sid Dionela

napilitang magpakilala sa iyong itay, nangakong lagi ng susundin ang iyong inay, napalaban para makuha ang iyong kamay, ngayon nga'y nakamit na ang minimithing password ng inyong wifi


Tumingin sa Langit pag may Problema

July 29, 2020

Sid Dionela

Sabi ng tropa tumingin lang sa langit pag may problema,.. pagtingala ko hinubuan na ko ng mga p*nyeta!


A Coin in My Pocket

July 28, 2020

Sid Dionela

A coin in my pocket gives me 0.000001% chance to have a million!This is Me Procrastinating

July 18, 2020

Sid Dionela

This is really me, PROCRASTINATING.


Every Friday! Bow!

July 17, 2020

Sid Dionela

Every FRIDAY my power to pinpoint liquor STRENGTHENS


Real Men Don't Use Umbrella in the Rain

June 15, 2020

Sid Dionela

REAL MEN don't use umbrella in the RAIN, They use it when the sun looks dangerous to their SKIN…

Categories: Life Quotes

Tags: humor, jokes, funny