Tumingin sa Langit pag may Problema

July 29, 2020, 7 p.m.

Sid Dionela

Tumingin sa Langit pag may Problema
share Tumingin sa Langit pag may Problema on facebook tweet Tumingin sa Langit pag may Problema pin Tumingin sa Langit pag may Problema email Tumingin sa Langit pag may Problema

"Sabi ng tropa tumingin lang sa langit pag may problema,.. pagtingala ko hinubuan na ko ng mga p*nyeta!"


More Quotes Posters About Funny

Discover a collection of hilarious and witty funny quotes posters that are perfect for adding a touch of humor to your wall. Share this to your timeline and share the joy to your friends.

Here are more quotes posters about funny. Sorted from newest to oldest. Feel free to share this quotes posters on Facesbook or on your favorite social media sites.


Kulang sa Kulay ang Kwento ng Buhay

Sept. 5, 2020, 7 p.m.

Sid Dionela

Kulang sa kulay ang kwento ng buhay mo, kung wala kang mga kababatang kasamang bumuo nito. Kaway-kaway sa mga kaibigan kong nagturo sakin ng mga kalokohan.


Replenish Hopes and Fills our Excitements

Sept. 1, 2020, 7 p.m.

Sid Dionela

Replenish hopes and fills our excitements. Gives power to move forward, relive faith. As it yells the start of the happiest season. We forget the past and smile for one same reason.


Sa Inyo na ang Yaman

Aug. 28, 2020, 7 p.m.

Sid Dionela

Sa inyo na ang yaman, pagibig at kapangyarihan. Basta pag umulan ng biyaya akin ang "masandal tulog" na katangian.


Ngayon nga'y Nakamit na ang Minimithi

Aug. 8, 2020, 7 p.m.

Sid Dionela

napilitang magpakilala sa iyong itay, nangakong lagi ng susundin ang iyong inay, napalaban para makuha ang iyong kamay, ngayon nga'y nakamit na ang minimithing password ng inyong wifi


A Coin in My Pocket

July 28, 2020, 7 p.m.

Sid Dionela

A coin in my pocket gives me 0.000001% chance to have a million!


Vintage Tin Plates - ShoppingSpreeOnline

This is Me Procrastinating

July 18, 2020, 7 p.m.

Sid Dionela

This is really me, PROCRASTINATING.


Every Friday! Bow!

July 17, 2020, 7 p.m.

Sid Dionela

Every FRIDAY my power to pinpoint liquor STRENGTHENS


Real Men Don't Use Umbrella in the Rain

June 15, 2020, 7 p.m.

Sid Dionela

REAL MEN don't use umbrella in the RAIN, They use it when the sun looks dangerous to their SKIN…

Categories: Life Quotes

Tags: humor, jokes, funny