Humility | Quotes Posters by Popular Tags

Looking for inspiration on humility? Check out our collection of humility quotes posters that will motivate and remind you of the importance of this trait. Feel free to share it on your favorite social media sites.


Be Humble Even The Sun Sets

May 6, 2023, 7 p.m.

Sid Dionela

Be humble. Even the sun sets so others can shine.

Categories: Life Quotes

Tags: humility, humble, inspire


Cherish Every Gift The World Can Offer

July 5, 2022, 7 p.m.

Sid Dionela

Because even a "not so beautiful" flower, bears every struggle just to bloom. Not to boast. But to give back and show appreciation.


Totoong Mapalad ang Nagpapakababa

May 30, 2022, 7 p.m.

Sid Dionela

Totoong mapalad ang NAGPAPAKABABA hindi sa kadahilanang sila'y ITINATAAS. Kundi dahil NAMUMUKOD TANGI ang ganda't biyayang sinasaboy sa kanila ng MAYKAPAL.


Panginoon, Gawin Mo Akong Makabuluhan

April 4, 2021, 7 p.m.

Sid Dionela

Panginoon, gawin Mo akong makabuluhan sa araw-araw. Tulungan Mo akong pasayahin ang aking magulang, kapatid at mga kaibigan.


All quotes poster has been loaded.