Pandemic | Quotes Posters by Popular Tags

Looking for pandemic quotes posters to inspire and motivate you during these challenging times? Check out our collection of posters featuring powerful quotes related to the pandemic.


Dakilang Diyos Ama Naming Mapagmahal

Aug. 4, 2020, 7 p.m.

Sid Dionela

Dakilang Diyos Ama naming Mapagmahal magandang araw po. Salamat po Ama sa maraming biyayang ipinagkakaloob mo po sa amin. Ama, patawad po sa pagkakamaling aming nagagawa dala ng aming kahinaan.


All quotes poster has been loaded.