Poem | Quotes Posters by Popular Tags

Share this beautiful posters featuring inspiring poem quotes. Find a wide selection of posters with thought-provoking words to uplift your spirits and inspire you every day.


Pangarap ng Mama ay parang sa Bata

Sept. 11, 2020, 7 p.m.

Sid Dionela

share Pangarap ng Mama ay parang sa Bata on facebook tweet Pangarap ng Mama ay parang sa Bata pin Pangarap ng Mama ay parang sa Bata email Pangarap ng Mama ay parang sa Bata

Pangarap ng mamà ay parang sa bata. Tulalang na-asa, hiling ay ginhawa. Kinulang sa gawa, puro lang salita. Hiling ma'y makuha di ka rin hahanga.


Your Smile Changes the Beat of My Heart

Sept. 7, 2020, 7 p.m.

Sid Dionela

share Your Smile Changes the Beat of My Heart on facebook tweet Your Smile Changes the Beat of My Heart pin Your Smile Changes the Beat of My Heart email Your Smile Changes the Beat of My Heart

Your smile changes the beat of my heart from steady to blissful. So addicting. Fast yet so relaxing. Empowering yet harmful. As it is so tempting. I keep forgetting I was only dreaming.


Ngayon nga'y Nakamit na ang Minimithi

Aug. 8, 2020, 7 p.m.

Sid Dionela

share Ngayon nga'y Nakamit na ang Minimithi on facebook tweet Ngayon nga'y Nakamit na ang Minimithi pin Ngayon nga'y Nakamit na ang Minimithi email Ngayon nga'y Nakamit na ang Minimithi

napilitang magpakilala sa iyong itay, nangakong lagi ng susundin ang iyong inay, napalaban para makuha ang iyong kamay, ngayon nga'y nakamit na ang minimithing password ng inyong wifi


All quotes poster has been loaded.