Tag: tagalog Posters Collection

Feel free to share this quote posters in your favorite social media sites.

Salapi ang Katumbas ng Paulit-ulit na Ruta

Salapi ang katumbas ng paulit-ulit na ruta. Minsa’y nakakasawa, minsan pa’y nakakadismaya. Pero kaibigan, kapit lang, magpatuloy, mag-tyaga. Wala man ngayong nilaga, ligtas pa ri’t pinagpala.

, , ,

Wag Mong Ipilit ang Sarili mo sa Iba

Wag mong ipilit ang sarili mo sa iba. Kung talagang TUNAY, kahit hindi ka kasama, IMPORTANTE KA.

, , , ,

Totoong Mapalad ang Nagpapakababa

Totoong mapalad ang NAGPAPAKABABA hindi sa kadahilanang sila’y ITINATAAS.
Kundi dahil NAMUMUKOD TANGI ang ganda’t biyayang sinasaboy sa kanila ng MAYKAPAL.

, , ,

Short Friendship Quotes for your Buddies

Here are our short friendship quotes that will surely help strengthen bonds. Share this specially made quotes posters to your best friends for free.

, , , , , , , , , Read More

Dahil sa Ilang Tunay na Kaibigan

Hindi yan sa kung gaano karaming bote ang kinailangang itumba
para lamang mabuo ka.
Kundi dahil sa ilang tunay na kaibigang nagtiyagang itulak ka sa panahong walang wala ka na.
Kaya wag mong piliing mag-isa, PAHALAGAHAN MO SILA.

, , ,

Mabilis lang ang Panahon

Mabilis lang ang panahon.

Iyong dating puro tagay,
wala ng pagkakataon.
Binaligtad na ang tagay,
para makabangon. Tyaga!

Kaya sulitin mo! Cheers!

, , ,

Panginoon, Tulungan Mo Po Sila

Panginoon, tulungan Mo po sila. Maraming maraming salamat Po sa mga biyaya. Amen

, , ,

Panginoon, Tulungan mo po Kami

Panginoon, tulungan mo po kami
sa panibagong pagsubok. Bigyan mo po kami ng lakas at tapang na umahon sa aming pagkalubog. Amen

, , , , , ,

Panginoon, Salamat po sa Pagbibigay ng Lakas

Panginoon, salamat po sa pagbibigay ng lakas sa tuwing ako’y napapagod.

, ,

Love Quotes Posters To Warm Your Heart

Here some love quotes posters to warm your heart. Various love quotes posters to share to everyone. From sweet messages to friends to emotional greetings to your special someone. Feel free to share it to your favorite social media sites.

, , , , , , , , , , , , , , , Read More
Fantasy E-books by PhenomenalPen