QuotetastropheLife-Learned Lessons in Quote Images & Videos

Connect with us on Facebook.

P.S. I wonder how many fireflies tsParticles released in our backyard?

22 Meaningful Family Quotes: Appreciating Our Loved Ones

Jump to Quotes
Get inspired by these heartwarming and meaningful family quotes that celebrate the importance of family bonds. Whether you're looking for quotes about love, support, or unity, this collection has it all.

Let these quotes inspire us to cherish and appreciate our loved ones. Share these meaningful quotes with your loved ones and cherish the special moments together. Explore and share these quotes and find inspiration for expressing your love and appreciation for your family.

Inspirational Quotes To Bless Our Family

Inspirational quotes can bring motivation, love, and positivity to our family. Discover a collection of heartwarming messages that can bless and strengthen our family bond. These quotes can provide encouragement, motivation, and wisdom to strengthen the bond. Heartfelt and motivational quotes that will bring joy, love, and encouragement to our love ones.

Beautiful Short Quotes To Strengthen Bond

Looking for beautiful short quotes to strengthen the bond with your loved ones? Deepen our connection and enhance our relationships through this family quotes. These heartfelt words are perfect for expressing love, gratitude, and friendship. Explore the power of these quotes and deepen your connections today.

Funny Quotes For Happy and Strong Relationship

Funny, joyful quotes to add a touch of laughter to our happy and strong relationship. Check out our collection of humorous quotes that will bring joy and light-heartedness to your relationship. Add a little humor and share this funny family quotes that will guaranteed to make you and your partner laugh and strengthen your bond even more.

Don't forget to like and share your favorite quotes on your favorite social media sites. For comments and feedbacks, you can send your comments here or follow us @quotetastrophe.


A Mother's Heart Will Always Be as Pure as Diamond

A MOTHER's heart
will always be as pure as diamond.
One that will never turn brittle
in the midst of trouble.
And won’t be cut by sickness or
any unpleasant words.
For the sake of her loved ones,
SHE'LL B…


Salamat Inay sa Walang Sawang Dalangin Para Saking Tagumpay

Salamat po Inay
dahil palagi kang nakagabay.
Mabalewala ma’y
wala paring sawang umagapay.
Busilak mong puso
na saki’y palaging naghihintay.
Walang pagod sa pagdalangin
para saking tagumpay.


Cherish Those Who Accept and Pray for Your Success

Cherish those
who value your happiness.

One who helps overcome
your weaknesses,
and pray
to give you strength and success.

Like how MOTHERS pray,
loves and caresses.


Not Everyone Came to This World with Two Gifts

Not everyone
came to this world with two gifts.
A father's sturdy back
that carries and gives support in every struggle.
And a mother's gentle hand
that takeaways pain on each downfalls.

So please, cherish what y…Para sa Kaginhawaan, Nakangiting Magsisikap at Magtitiwala

Pagod na katawa’t matibay na pusong
nagsasakripisyo para sa pamilya.
Mapahikbi ma’y hindi pa rin susukong
abutin ang pangarap ng buong sigla.

Para sa kaginhawaan,
nakangiting magsisikap at magtitiwala.


Mapalad Kayong Mayroong Mapagmahal na mga Magulang

Ikalawa…
Huwag mo silang sigawan,
dahil lamang sa kanilang pagkukulang.
May hapdi sa kalooban,
ngunit nakangiti ka pang pagbibigyan.

Mapalad kayong mayroong
mapagmahal na mga magulang.


Kung Alam ko Lang na may Kaakibat Palang Sakit

Kung alam ko lang
na may kaakibat palang sakit
ang linyang
akala mo pinupulot ko lang ang pera!.
Binigyan ko sana ng yakap
ang mga magulang ko noong
panahong gustong-gusto nila kong bigyan
ngunit walang-wala …


Habang Tumatanda at Nagmamature Nawawala ang mga Palusot

Habang tumatanda at
nagmamature,
unti-unti mong nalalaman na
hindi pala talaga umuubra
ang mga pambatang palusot
sa iyong mga magulang.
MAHAL KA LANG TALAGA NILA
kaya minsan, ika'y napagbibigyan.