QuotetastropheLife-Learned Lessons in Quote Images & Videos

Connect with us on Facebook.

P.S. I wonder how many fireflies tsParticles released in our backyard?

50 Best Motivational & Inspirational Tagalog Quotes

Jump to Quotes

Looking for the best motivational and inspirational Tagalog quotes? Explore our collection of uplifting quotes in Tagalog that will inspire and motivate you towards success and happiness.

Explore a collection of inspirational, funny, and heartfelt Tagalog quotes that will touch your heart and bring a smile to your face. Discover the beauty and wisdom of Filipino culture through these meaningful quotes.

Short But Deep Inspirational OFW Quotes

Discover a collection of short but deep inspirational quotes that specifically resonate with Overseas Filipino Workers (OFWs). These quotes offer encouragement, motivation, and wisdom for the challenging journey of being an OFW. Share and help strengthen our OFW heroes who are working away from home.

Tagalog Pasasalamat Quotes To Appreciate God's Love

Discover a collection of heartfelt Tagalog pasasalamat quotes to express gratitude and appreciate God's love in your life. These quotes will inspire and uplift your spirit. These heartfelt quotes are perfect for reflecting on the blessings and expressing thankfulness in your native language. Quotes that serve as a beautiful reminder of the blessings and love that He bestows upon us.

Funny Batang 90s Quotes To Reminisce Old Memories

Get ready to laugh and reminisce with these hilarious and relatable Batang 90s quotes that will transport you back to the good old days. Dive into the memories and share a laugh with your fellow 90s kids! Relive the memories and share the good old days with these funny Batang 90s quotes.

Don't forget to like and share your favorite quotes on your favorite social media sites. For comments and feedbacks, you can send your comments here or follow us @quotetastrophe.


Kapag Nawawalan ng Pagasa Iniisip ko ang Iyong Paalala

Sa mga araw na
di umaayon ang tadhana.
Nakapikit kong iniisip
ang yong paalala.
Na NGUMITI PA RIN
at WAG MAWALAN NG PAG-ASA.
Dahil minsan,
hindi talaga parating masaya.
Basta huminga ng malalim
at mag…Sinong May Sabing Madaling Umasa at Maghintay sa Wala?

Sino ngang may sabing,
madaling umasa?
Maghintay sa wala'y
sinsakit ng hiwa.
Hiling magdamaga'y
kapagod sa dila.
Hintaying biyaya'y,
lunuking may kutya.


Palayain ang Ating mga Puso sa Pighati at Harapin ang Hamon

Palayain ang ating mga puso sa pighati
at harapin ang mga hamon ng walang pag-iimbot.
Ipagmalaki natin ang ating mga sarili
dahil tayo’y naharap sa pagsubok ng walang takot.

Tayo'y mga Pinoy, di papayag na matapakan,…


Salapi ang Katumbas ng Paulit-ulit Nating Ruta

Salapi ang katumbas ng
paulit-ulit na ruta.

Minsa'y nakakasawa,
minsan pa'y nakakadismaya.

Pero kaibigan, kapit lang,
magpatuloy, mag-tyaga.

Wala man ngayong nilaga,
ligtas pa ri't pinagpala.