Pangarap ng Mama ay parang sa Bata

Sept. 11, 2020, 7 p.m.

Sid Dionela

Pangarap ng Mama ay parang sa Bata
share Pangarap ng Mama ay parang sa Bata on facebook tweet Pangarap ng Mama ay parang sa Bata pin Pangarap ng Mama ay parang sa Bata email Pangarap ng Mama ay parang sa Bata

"Pangarap ng mamà ay parang sa bata.
Tulalang na-asa, hiling ay ginhawa.
Kinulang sa gawa, puro lang salita.
Hiling ma'y makuha di ka rin hahanga.

“Nasa Diyos ang awa, Nasa tao ang gawa.”

Sino ngang may akdang, madaling umasa?
Maghintay sa wala'y sinsakit ng hiwa.
Hiling magdamaga'y kapagod sa dila.
Hintaying biyaya'y, lunuking may kutya.

“Ubos, ubos biyaya, bukas nakatunganga.”

Saglit lang magyabang, tipaklong madaya.
Tamad mag-gagawa, nagpagod sa wala.
Inunang maghiga, umasa sa kapwa.
Ligtas man ng iba'y lunod na sa hiya.

Maling magkritiko. Maling manghusga.
Buhay nga'y mahirap, lahat nadarapa.
Ngunit saan lulugar? Anong magagawa?
Kung wala sa tama'y, dapat bang mahiga?

Ngayon paano nga ba? Kung ang mundo mismo ang nagtutulak sayo para magkamali? Kung mismong ang panahon ang nag-kokontrol ng iyong gawi? Mapapa-tanong na nga lang tuloy...

Paano nga ba umasa ng tama? - 01/September/2009"


More Quotes Posters About Negativity

Fight negativity with our collection of quotes posters about negativity. Tackle life's challenges with a positive attitude. Share positivity to your friends and family.

Here are more quotes posters about negativity. Sorted from newest to oldest. Feel free to share this quotes posters on Facesbook or on your favorite social media sites.


Oftentimes, You Meet People with so Much Negativity

May 27, 2023, 5:43 p.m.

Sid Dionela

Oftentimes, you meet people with so much NEGATIVITY. That you've left to either DROWN with them or SAVE THEM from going under. There is no BAD OPTION, AS LONG AS YOU LEARN.


Loneliness Taught Me How to Draw a Smile

May 20, 2023, 7 p.m.

Sid Dionela

Loneliness taught me how to draw a smile while feeling worthless at the same time. That is why you'll never see me hurting.


Happiness Comes in Many Ways

May 13, 2023, 7 p.m.

Sid Dionela

Happiness comes in many ways. Yet we waste time looking for what we want. Keep getting distracted with pleasure because we were never contented.


Anxiety Tricks You to Become an Awful Person

May 11, 2023, 7 p.m.

Sid Dionela

Anxiety tricks you to become an awful person. It teaches you lies and pulls out lame excuses. Just to make you avoid the things you actually want.


Dare To Find Happiness

March 31, 2023, 7 p.m.

Sid Dionela

Dare to find happiness in this vast world. Not in a small box full of regrets. BE BOLD!


Vintage Tin Plates - ShoppingSpreeOnline

Don't Let Your Fear Decide Opportunities

March 29, 2023, 7 p.m.

Sid Dionela

Don't let your FEAR decide opportunities. It is not your MIND SPEAKING. It is ANXIETY that PREVENTS you from being HAPPY.


In A Toxic Environment Full of Needless Deeds

July 2, 2022, 7 p.m.

Sid Dionela

In a toxic environment, full of needless deeds. Simplicity is never that easy to achieved.


Distance Doesn't Make It Less Painful

May 17, 2022, 7 p.m.

Sid Dionela

"Distance doesn't make it less painful. It's in isolation that feeds you false comfort."


Sharpen Faith to Blur Negativity

Feb. 17, 2022, 7 p.m.

Sid Dionela

Having GOD in the frontline lightens the load. Sharpen FAITH to blur negativity and conquer the world.


Faith in God Quotes Posters

Feb. 4, 2022, 7 p.m.

Sid Dionela

Read Quotetastrophe's top rated Faith in God Quotes Posters. Be sure to share it with your friends and love ones. Additionally you can simply click the share buttons to share it to your favorite social media sites.